KONSULTOINTI, ASENNUS JA HUOLTO

KONSULTOINTI, ASENNUS JA HUOLTO

Unidors Oy tarjoaa konsultointipalvelua uimahallien, vesiliikuntapaikkojen ja muiden liikuntapaikkojen suunnitteluun, varustamiseen, rakentamiseen ja peruskorjaukseen yli 30-vuoden kokemuksella. Huolellinen suunnittelu ja oikeat valinnat projektin alkuvaiheessa säästävät sekä aikaa, että rahaa ja varmistavat kaikkien käyttäjäryhmien tyytyväisyyden ja turvallisuuden projektin valmistumisen jälkeen.

 

Tarjouspyyntöihin liittyvä konsultointi:

Nykyaikaiset liikuntapaikat, uimahallit mukaan lukien, palvelevat useita käyttäjäryhmiä. Lisäksi lajiliittojen omat vaatimukset kansallisia ja kansainvälisiä suorituspaikkoja koskien asettavat omia vaatimuksiaan tilaajalle. Korostamme tavarantoimittajana omaa vastuutamme hintoihin ja tuote-ominaisuuksiin liittyen. Tilaajille/hankintayksiköille tarjoamme konsultointia tarjouskilpailuiden sisällön ja vaatimusten määrittelyssä erityisesti teknisten tuotteiden osalta.

 

Asennus ja huolto-palvelut:

Kauttamme voit tilata myös osaavaa asennus, huolto ja korjauspalvelua kohteeseesi. Suosittelemme huolto-sopimusta erityisesti uimahalleille joissa on käytössä kilpauinnin sähköinen ajanottojärjestelmä lähtökorokkeineen. Riittävällä ja säännöllisellä huolto-ohjelmalla varmistetaan laitteiston toimintavarmuus ja pitkä elinkaari.
 

Ympäristö:

Unidors Oy toteuttaa omaa ympäristö-ohjelmaansa pyrkien minimoimaan ympäristöhaitat liiketoimintansa prosessien eri vaiheissa. Ohjelmassa huomioidaan seuraavat vaiheet: jätteen määrän vähentäminen, energiatehokkuuden parantaminen, materiaalitehokkuuden parantaminen, ympäristövaikutusten vähentäminen, sekä henkilöstön osaamisen ja sidosryhmäyhteistyön parantaminen.